پناهم باش…(شب پنجم مراسم فاطمیه دوّم)

مراسم شب پنجم فاطمیه دوّم زمان:۱ / اسفند/۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام رئیسی زاده از(قم)  مداح : حاج محمّد ابراهیمیان دانلود فایل های صوتی: سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده بخش سوم سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده روضه:حجت الاسلام رئیسی زاده مداحی: روضه۱:حاج محمّد ابراهیمیان روضه۲:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی زمینه:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی واحد۱:حاج محمّد ابراهیمیان …


پناهم باش…(شب چهارم مراسم فاطمیه دوّم ۹۶)

مراسم شب چهارم فاطمیه دوم زمان: ۳۰/بهمن ماه/۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام رئیسی زاده از(قم)  مداح : حاج محمّد ابراهیمیان دانلود فایل های صوتی: سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده بخش سوم سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده بخش چهارم +روضه:حجت الاسلام رئیسی زاده مداحی: روضه + مناجات:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی زمینه:کربلایی حمید ابراهیمیان مداحی واحد۱:حاج محمّد ابراهیمیان …


پناهم باش…(شب سوّم مراسم فاطمیه دوّم ۹۶)

مراسم شب سوّم فاطمیه سوّم زمان: ۲۹/بهمن ماه/۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام رئیسی زاده از(قم)  مداح : حاج محمّد ابراهیمیان دانلود فایل های صوتی: سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام رئیسی زاده بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلامرئیسی زاده بخش سوم سخنرانی:حجت الاسلامرئیسی زاده روضه:حجت الاسلام رئیسی زاده مداحی: مداحی زمینه:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی واحد۱:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی واحد۲:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی شور:حاج محمّد ابراهیمیان ذکرپایانی:حاج …


پناهم باش…(شب دوّم مراسم فاطمیه دوّم ۹۶)

مراسم شب دوم فاطمیه دوم زمان: ۲۸بهمن ماه۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام داودوندی(از قم) مداح : حاج محمّد ابراهیمیان دانلود فایل های صوتی: سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام داودوندی بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلام داودوندی روضه:حجت الاسلام داودوندی مداحی: مناجات:حاج محمّد ابراهیمیان  روضه:حاج محمّد ابراهیمیان مداحی زمینه:حاج محمّد ابراهیمیان ذکرپایانی:حاج محمّد ابراهیمیان


پناهم باش…(شب اوّل مراسم فاطمیه دوّم ۹۶)

مراسم شب اوّل فاطمیه دوم زمان: ۲۷بهمن ماه۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام داودوندی(از قم) مداح : حاج محمّد ابراهیمیان دانلود فایل های صوتی: سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام داودوندی بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلام داودوندی بخش سوم سخنرانی:حجت الاسلام داودوندی بخش چهارم سخنرانی:حجت الاسلام داودوندی روضه:حجت الاسلام داودوندی مداحی: مداحی زمینه:حاج محمّد ابراهیمیان ذکرپایانی:حاج محمّد ابراهیمیان  


جلسه هفتگی ۲۰ بهمن ماه ۹۶

جلسه هفتگی مجمع عاشقان بقیع اردکان  جمعه:۲۰/بهمن/۹۶ سخنران:حجت الاسلام سید اسماعیل شاکر – امام جمعه محترم اردکان موضوع: (دهه فجر فاطمی ) مداح:حاج محمد ابراهیمیان دانلود فایل صوتی: قرآن:استاد مصطفی کریمی سخنرانی: 🔷با عرض پوزش به علت نقض در سیستم ضبط، فایلهای سخنرانی و روضه با مشکل ضبط شده اند و ان شاءالله در صورت رفع …


در سوگ مادر(مراسم شب دوّم فاطمیه۹۶)

مراسم شب دوّم فاطمیه اوّل زمان: ۱۳بهمن ماه۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام انجوی نژاد (از شیراز) مداح : حاج مجتبی رمضانی (از رفسنجان) دانلود فایل های صوتی: قرائت قرآن: قرائت قرآن کریم:استاد محمّد فتوحی سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد بخش سوم سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد بخش چهارم سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد مداحی: …


در سوگ مادر(مراسم شب اوّل فاطمیه۹۶)

مراسم شب اوّل فاطمیه اوّل زمان: ۱۲بهمن ماه۱۳۹۶ سخنران: حجت الاسلام انجوی نژاد(از شیراز) مداح : حاج محمدابراهیمیان دانلود فایل های صوتی: سخنرانی: بخش اول سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد بخش دوم سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد بخش سوم سخنرانی:حجت الاسلام انجوی نژاد مداحی: روضه+شعر خوانی: حاج محمد ابراهیمیان مداحی زمینه:حاج محمّد ابراهیمیان واحد۱(سنگین): حاج محمد ابراهیمیان واحد۲: حاج محمد …


سوگواره ایام فاطمیه اول


جلسه هفتگی ۶ بهمن ماه ۹۶

جلسه هفتگی مجمع عاشقان بقیع اردکان  جمعه:۹۶/۱۱/۶ سخنران:حجت الاسلام حاجی اسماعیلی  موضوع: ( قسمت چهارم ) مداح:حاج محمد ابراهیمیان دانلود فایل صوتی: سخنرانی: بخش اول:حجت الاسلام حاجی اسماعیلی بخش دوم:حجت الاسلام حاجی اسماعیلی سرودخوانی: سرود۱:حاج محمّد ابراهیمیان شعر خوانی:حاج محمّد ابراهیمیان سرود۲:حاج محمّد ابراهمیان