برنامه های آینده

 

********

وعده دیدار ما

جمعه شب ها

جلسات هفتگی مجمع 

(آموزش مداحی، سخنرانی، ذکر توسل)

از ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰

**********

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما